Legitymowanie w czasie koronawirusa. Jakie są uprawnienia pracownika ochrony?

W czasie trwania pandemii koronawirusa prawa i obowiązki obywateli nieustannie się zmieniają. Natłok informacji i fake newsów sprawił, że nie tylko klienci, lecz także pracownicy mają wiele wątpliwości co do prawidłowego postępowania na terenie firmy, czy też sklepu. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o uprawnieniach pracownika ochrony!

Jakich informacji może zażądać ochroniarz?

Coraz więcej pracodawców decyduje się na zatrudnienie ochroniarza zarówno do dużych firm i centrum handlowych, jak i mniejszych sklepów i przedsiębiorstw. Zapewnia on dodatkową ochronę zarówno pracownikom, jak i klientom, dzięki czemu każdy może czuć się bezpieczny, a firma znajduje się pod opieką osoby odpowiednio wykwalifikowanej lub wystarczająco kompetentnej do wykonywania zawodu.

Niezależnie od tego, czy ochroniarz posiada właściwe kwalifikacje, według ustawy o ochronie osób i mienia może on wylegitymować osobę wchodzącą na teren obiektu chronionego. W tym celu ochroniarz może poprosić między innymi o zdjęcie maseczki lub pokazanie odpowiedniego dokumentu uprawniającego do wejścia.

Warto jednak wspomnieć o tym, że w czasie pandemii wielu pracodawców zdecydowało się na wprowadzenie bezwzględnego obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie firmy, a do egzekwowania tej zasady skorzystali oni z pomocy ochroniarzy. Dlatego też nie należy być zdziwionym, gdy w momencie wejścia na teren obiektu chronionego zostanie się poproszonym o nałożenie maseczki. W przypadku odmowy wykonania tej czynności pracownik ochrony może zdecydować o niewpuszczaniu danej osoby na teren firmy lub wezwaniu policji.

Ochrona a przeciwskazania zdrowotne

Prawnicy już w 2020 roku stwierdzili, że ochroniarz nie może zweryfikować tego, czy na podstawie przeciwwskazań zdrowotnych dana osoba jest zwolniona z obowiązku zakrywania ust i nosa. Dlatego też nie zajmuje się on sprawdzaniem zaświadczeń medycznych i nawet jeśli klient dobrowolnie okaże takowy dokument, nie jest to jednoznaczne ze wpuszczeniem go na teren obiektu. Wiąże się to między innymi z próbą zapewnienia odpowiedniej ochrony przed wirusem innym pracownikom oraz klientom.

W tym wypadku wszystko zależy od indywidualnych zasad przygotowanych przez właściciela sklepu lub firmy. Decyduje on nie tylko w sprawach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w dobie pandemii. Pracodawcy bardzo często podejmują także decyzje o możliwości wprowadzania zwierząt, czy też wpuszczania na teren firmy, klubu czy hotelu osób poniżej 18 roku życia. We wszystkich tych przypadkach ochroniarz może na zlecenie swojego przełożonego odmówić wpuszczenia na teren chronionego obiektu.

Jak zasłaniać usta i nos?

Ochrona może też zwrócić uwagę na sposób zasłaniania ust i nosa. Według wytycznych podanych przez serwis gov.pl należy obowiązkowo korzystać z masek, które w przeciwieństwie do szalików, chust czy innych elementów odzieży, wykazują znacznie większą skuteczność. Tak samo jak we wcześniej podanych przypadkach, ochroniarz ma prawo zwrócić uwagę i na zlecenie właściciela budynku, odmówić wstępu na jego teren. To samo dotyczy także wstępu na teren szkoły czy uczelni.

Warto jednak wspomnieć o tym, że na portierni zazwyczaj dostępne są wszystkie środki do ochrony – zarówno płyn dezynfekcyjny, jak i czyste maseczki chirurgiczne, dostępne do dyspozycji klientów, uczniów czy innych osób chcących wejść na teren budynku.

Dodatkowe uprawnienia ochrony

W 2020 roku wielu pracodawców zdecydowało się na wprowadzenie spisu osób, które wchodziły lub opuszczały dane miejsce. Rozwiązanie to budziło bardzo wiele wątpliwości w związku z przepisami RODO, okazywało się jednak przydatne w przypadku konieczności wysłania kogoś na kwarantannę w związku z kontaktem z osobą zakażoną koroną.

W lutym 2022 roku kwarantanna wynikająca z kontaktu została zniesiona, więc większość pracodawców zrezygnowała z prowadzenia wcześniej wspomnianych list. Przepisy jednak wciąż się zmieniają i aktualizują, dlatego warto śledzić informacje podawane przez Ministerstwo Zdrowia.

Na czym polega ochrona osób i mienia?

Ochrona w dzisOchrona osób i mienia jest to usługa którą realizują profesjonalne firmy ochroniarskie. Z tego typu usług korzystają różne przedsiębiorstwa, uczelnie, sklepy oraz osoby prywatne. Ochrona osób i mienia staje się coraz bardziej popularna i skierowana jest do różnych firm i instytucji. Tego typu usługi dostosowane są do wymagać danego podmiotu i chronionego obiektu. Na czym dokładnie polega ochrona osób i mienia?

Czym jest ochrona osób i mienia?

Firmy ochroniarskie dzielą swoje usługi, ponieważ samo pojęcie ochrony może być różnie interpretowane. Definicja ochrony obejmuje ochronę bezpośrednią fizyczną oraz zabezpieczenia techniczne. Ochrona osób i mienia rozpatrywana jest zazwyczaj jako jedna usługa, ale mimo tego warto jest rozpatrywać je jako dwie oddzielne rzeczy. Tego typu ochrona polega na ochronie życia, zdrowia, a także dotyczy nietykalności cielesnej. Krótko rzecz ujmując jest to ochrona osób, które znajdują się w konkretnym miejscu. Ochrona mienia polega na zabezpieczeniu nieruchomości, towaru, maszyn, różnego rodzaju sprzętów, urządzeń itp. Osoby pełniące funkcję ochroniarza odpowiadają za to, aby osoby trzecie nie zdewastowały i nie przywłaszczyły sobie chronionego mienia. Ochrona zajmuje się nie tylko chronieniem mienia, ale często również terenu na którym on się znajduje.

Najpopularniejsze formy ochrony

Ochrona przyjmuje różne formy. Dzieli się ją na dwa działy polegające na bezpośredniej ochronie fizycznej lub na różnych sposobach ochrony technicznej mienia. Ochrona fizyczna, to ochrona stała, podczas której wyznaczone osoby pełnią funkcję ochrony danego mienia przez cały czas. Druga forma ochrony, czyli ochrona techniczna jest z reguły ochroną doraźną. Ten sposób ochrony odbywa się zazwyczaj w konkretnych godzinach lub w określonych sytuacjach, które wymagają szczególnego strzeżenia. Ochrona takie typu dotyczy również na konwojowaniu środków finansowych oraz wszelkich środków o większej wartości. Istnieją różne systemy ochrony, jeden z nich wykorzystuje monitoring. Używa się do niego różnego rodzaju zabezpieczeń technicznych, takich jak systemy monitoringu filmowego lub sygnały alarmowe. Uogólniając kwestię zabezpieczeń technicznych, chodzi tu o montaż różnego rodzaju urządzeń i sprzętów, które zabezpieczają dany obiekt lub teren w mechaniczny sposób lub poprzez instalację sprzętów, które zabezpieczają określony teren w sposób elektroniczny. Takie usługi nie ograniczają się do samego zainstalowania sprzętów, ale także zobowiązują do regularnego kontrolowania ich stanu, sprawności, a także do cyklicznego serwisowania oraz naprawiania wszelkich usterek. Wyróżnia się również sposób ochrony osobistej. Taką funkcję pełni osoba, która jest konsekwentna, szybko dostosowuje się do danej sytuacji, kontroluje swoje emocje, ma dobrą orientacje w środkach bezpieczeństwa oraz koncentruje się na zleconych zadaniach. Podstawę ochrony osobistej stanowi umiejętność szybkiego oszacowania panującego zagrożenia. Osoba, która pełni funkcję ochrony powinna umieć zorientować się jakie zagrożenie istnieje i jaki jest jego stopień.

Magnum Ochrona Łódź – zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami.

Struktura organizacji ochrony fizycznej

Ochrona w dzisiejszych czasach jest niezbędna w wielu okolicznościach oraz w konkretnych miejscach, takich jak: siedziby firm, banki, osiedla mieszkaniowe, parkingi, sklepy, centra handlowe, obiekty przemysłowe, imprezy masowe bądź prywatne w domu. Osoby pracujące na stanowisku ochrony fizycznej nazywane są ochroniarzami, a ich praca polega na chronieniu mienia (mogą to być wyjątkowo wartościowe lub niebezpieczne przedmioty), osób oraz na utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa na danym terenie. Chronią teren przed wtargnięciem na niego niechcianych osób trzecich lub ludzi, którzy mogliby zakłócać spokój. Zatrudniając pracowników ochrony fizycznej skutecznie chroni się dany obiekt i mienie przed włamaniami, kradzieżami, dewastacjami oraz różnego rodzaju atakami wandalizmu. Ochroniarze przeciwdziałają różnym formom przestępstw oraz zapobiegają w niebezpiecznych sytuacjach, takich jak pożar czy awaria.

Z czego składa się ochrona fizyczna?

Zapewnianie ochrony fizycznej istnieje na wielu płaszczyznach. Rozwiązań istnieje wiele, ale najważniejsze jest, aby odpowiednio dobrać je pod potrzeby danego obiektu. Oto przykłady:

 • prewencja – polega na oznakowaniu obiektu, prewencyjnym patrolowaniu, obejściu obiektu i ingerowaniu w razie potrzeby
 • bezpośrednia ochrona fizyczna  – jest to ochrona obiektu, która opiera się na bezpośredniej obecności osób fizycznych – ochroniarzy. Ochroniarze są wykwalifikowanymi osobami, które charakteryzuje wysoki poziom kultury osobistej na strzeżonym terenie. Do ich zadań należy zapobieganie naruszeniom porządku, kradzieżom, włamaniom, bądź wyrządzeniu innego rodzaju szkód. 
 • Monitorowanie systemu alarmowego – stosowane są czynności prewencyjne, a do tego załączony jest stały nadzór systemów alarmowych i monitoringu
 • ochrona imprez – dopasowana ilość pracowników służby bezpieczeństwa i porządkowej, do konkretnej ilości osób uczestniczących w imprezie. Ochrona czuwa nad bezpieczeństwem uczestników imprezy, ale także dba o inne elementy mienia, które znajdują się na terenie imprezy.
 • Usługa recepcyjna – w jej skład wchodzi rejestracja wejścia i wyjścia. Do jej zadań należy wydawanie przepustek oraz kart, przekazywanie informacji o panujących zasadach BHP do których należy się dostosować na danym obiekcie, rejestracji ruchu samochodowego, a także przekazywanie informacji o sposobach poruszania się na obiekcie.

Magnum Ochrona Łódź – zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami.

Pracownik ochrony fizycznej

Wykwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej muszą posiadać konkretne cechy charakteru. Dodatkową muszą być także odpowiednio przeszkoleni w zakresie podejmowania interwencji i skutecznej ochrony. Charakteryzuje ich siła psychiczna, szybka umiejętność podejmowania decyzji oraz sprawność fizyczna. Posiadają oni podstawowe środki przymusu bezpośredniego, które są przez nich używane w sytuacjach zagrożenia. Jaki zakres działań mogą podejmować tacy pracownicy ochrony?

 • Dbanie o bezpieczeństwo chronionego obiektu
 • nadzorowanie kamer, które są zainstalowane na chronionym obiekcie
 • identyfikowanie osób, które wchodzą i wychodzą z danego obiektu/terenu
 • regularne dozorowanie całego obiektu oraz obchód budynku
 • interweniowanie w przypadku zauważenie próby popełnienia przestępstwa
 • zdawanie raportu z czasu dyżuru

To jedne z licznych zadań jakie pełni ochrona fizyczna podczas różnych imprez jakie się odbywają lub w trakcie służby podczas chronienia danego obiektu. Pracownicy ochrony fizycznej, to konieczność, kiedy zależy nam na bezpieczeństwie i ochronie.

Ochrona osiedla – na czym polega?

Ochrona osiedla – na czym polega?

Ochrona osiedla – na czym polega?

W latach 90-tych zaczęły pojawiać się ogrodzenia wokół osiedla oraz ochroniarz przy bramie. Tego typu osiedla zaczęły uchodzić za elitarne i bardzo bezpieczne miejsca zamieszkania. Zaczęło powstawać ich coraz więcej i jest tak do dziś. Zdecydowanie zmienia się podejście ludzi do takich osiedli, dlatego stają się one coraz większą normą. Potocznie, bardzo często słyszy się nie do końca zgodne z prawdą określenie. Nazywa się je więzieniami przez to, że ich mieszkańcy są chronieni przez całą dobę i odizolowani.

Jak należy chronić osiedla?

Ochrona osiedla leży w rękach zarządcy. Musi on w odpowiedni sposób zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców chronionego osiedla. Bezpieczeństwo zapewnić może stała jak i również doraźna ochrona fizyczna. Stosowane są także nowoczesne technologie prewencyjne lub monitoring. Na zwiększenie bezpieczeństwa wpływa również odpowiednie oświetlenie oraz zaprojektowanie terenów zielonych. Wiele domów posiada domofony, zapewniają stały kontakt z ochroniarzami oraz posiadają telefony alarmowe. Duży wpływ na bezpieczeństwo mają odpowiednio oświetlone wejścia do klatek schodowych, a także oświetlenie podwórek.

Systemy wykorzystywane do ochrony osiedla

Do ochrony osiedli wykorzystywane są różnego rodzaju systemy i techniki. Oto kilka z nich:

 • ochrona stacjonarna – jest to indywidualny system ochrony, który przystosowany jest odpowiednio do rodzaju chronionego obiektu. Podstawą stworzenia takiej ochrony, jest określenie konkretnych procedur ochrony opierając się na wizji terenu obiektu i wyodrębniając na nim konkretne strefy bezpieczeństwa. Należy zidentyfikować zagrożenia i używać procedur, które będą skutecznie je eliminować. System ochrony stacjonarnej polega na tym, że obiekt jest przez cały czas strzeżony przez pracowników firmy ochroniarskiej i patrolują oni takie obiekty jak bloki i całe osiedla, pilnując bezpieczeństwa osób i mienia. Ochroniarze są wyposażeni w specjalne uniformy, które dostosowane są do specyfiki chronionego obiektu. Stosują oni odpowiednie systemy łączności, po to aby w razie konieczności szybko się ze sobą połączyć i zorganizować do działania.
 • Nadzór kamer – w ochronie bloków oraz osiedli wykorzystywane są nowoczesne kamery, które przesyłają dane przez technologię IP. Tego typu instalacja sygnałowa bazuje na istniejącej już sieci teleinformatycznej budynku, a do podglądu ma dostęp każdy komputer połączony z internetem. Dzięki temu podgląd mogą mieć nie tylko pracownicy służby, ale także mieszkańcy osiedla. Kamery w których wykorzystywany jest system monitorowania znacznie różnią się prędkością transmitowanego obrazu oraz rozdzielczością. Takie systemy pozwalają również na funkcję wykrywania ruchu. Takie kamery są zazwyczaj niewielkie, przez co dobrze komponują się z otoczeniem i nie są aż tak widoczne.
 • Wideofony – stosowane są zazwyczaj w budynkach wielorodzinnych. Wyposażone są w przyciski dotykowe, które umożliwiają obsługę ikon na ekranie jednym dotknięciem. Funkcje jakie posiada to przyjmowanie rozmów, dezaktywacja dzwonka oraz otwieranie drzwi. W najnowszych rozwiązaniach wideofonów stawia się na ich wysoką czułość, dzięki której osoby dzwoniące nie muszą być bardzo blisko domofonu. Wideofony, które zamontowane są w blokach i na osiedlach połączone są z innymi urządzeniami inteligentnego budynku i wymieniają między sobą dane, za pomocą np. magistrali KNX/EIB. Coraz częściej spotykane są urządzenia, które wykorzystują technologię biometryczne i działają w oparciu o linie papilarne. Niektóre z nich współpracują także z czytnikami z kart zbliżeniowych.

Chronione osiedla i bloki, to coraz bardziej popularne rozwiązania. Coraz większa ilość osób decyduje się na tego typu miejsca zamieszkania ze względu na zapewnianie całodobowej ochrony i gwarancję bezpieczeństwa.

Czym jest patrol interwencyjny?

Czym jest patrol interwencyjny?

Czym jest patrol interwencyjny?

Patrol interwencyjny jest ochroną, która wspomaga działania wykonywane na terenie danego obiektu. Jest to element bardzo istotny w ochronie mienia i osób. Patrol interwencyjny określa grupę, która składa się z przynajmniej dwóch pracowników ochrony, którzy posiadają profesjonalny sprzęt niezbędny do realizacji powierzonych im zadań.

Patrol interwencyjny – cechy

Patrol interwencyjny składa się z pracowników, którzy są specjalnie przeszkoleni w zakresie posługiwania się bronią palną. Patrol interwencyjny rusza do akcji w sytuacji, kiedy dostaje informacje od systemów alarmowych bądź od innych pracowników ochrony, którzy informują o sytuacji zagrażającej mieniu lub życiu osób. Do interwencji dochodzi między innymi w sytuacji, kiedy zakłócony zostaje porządek, dochodzi do włamania, kradzieży, aktów wandalizmu lub napadu. Ochrona mienia umożliwiona jest poprzez sprawny system monitoringu, a także dzięki wyszkolonym pracownikom ochrony fizycznej, którzy współpracują ze służbami mundurowymi i porządkowymi. Według prawa podstawą dla patrolu interwencyjnego jest Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku, mówiąca o ochronie osób i mienia (art. 39 ust. 2; Dz. U. Z 2005 r. nr 145, poz, 1221 z późn. zm.), a także rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 roku, w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji ( Dz.U. nr 245, poz. 1462) oraz z dnia 11 grudnia 2013 roku, zmieniające wspomniane uprzednio rozporządzenie ( Dz.U. 2013, poz. 1714). Wedle tych regulacji patrol interwencyjny może posiadać pistolety oraz rewolwery o kalibrze 6 – 12 mm, również pistolety maszynowe o takim kalibrze, karabinki o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm, strzelby gładkolufowe powtarzalne o kalibrze wagominarowym 12 oraz paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10mA.

Zadania grupy interwencyjnej

Patrol interwencyjny posiada upoważnienia do stosowania środków przymusu bezpośredniego, do którego zaliczane jest używanie siły fizycznej oraz pałki służbowej do obezwładniania, skucia kajdankami, a także do zastosowania broni palnej. Zadaniem ochroniarzy działających w ramach patrolu interwencyjnego jest odpieranie zamachów, udaremnianie włamania oraz podejmowanie działania o charakterze ratowniczym. Grupa interwencyjna chroni także zagrożone osoby oraz mienie. Patrol interwencyjny posiada również upoważnienia do zatrzymywania sprawców zagrożenia oraz ochrony śladów na miejscu zdarzenia. Dodatkowo może podejmować różnego rodzaju działają, które mają na celu zabezpieczanie terenu. Do ich zadań należy również prewencja, która przejawia się poprzez patrolowanie wyznaczonego obszaru, kontrolowanie innych pracowników, a także poprzez asystowanie przy prowadzonych na terenie obiektu działaniach. Działania grup interwencyjnych są kluczowym elementem w ochronie osób i mienia. Grupy interwencyjne dbają o bezpieczeństwo, są odpowiednio wyszkolone i szybko reagują w sytuacjach zagrażających.

5 cech dobrej agencji ochrony

5 cech dobrej agencji ochrony

Większość firm, ale także coraz więcej osób prywatnych korzysta z usług firm ochroniarskich. Ważne jest dla nich zabezpieczenie mienia oraz poczucie bezpieczeństwa, że w trakcie ich nieobecności dom oraz cała nieruchomość będą bezpieczne. Na rynku pojawia się coraz więcej firm świadczących tego typu usługi. Agencje korzystają z coraz nowszych technologii, posiadają wykwalifikowanych pracowników i korzystają z profesjonalnych metod. Jak wybrać najlepszą? Oto 5 głównych cech, które powinna posiadać taka firma:

1. Posiadanie koncesji

Profesjonalna firma ochroniarska powinna posiadać koncesję. Bez niej taka działalność nie może widnieć jako firma ochroniarska, chyba że w swojej ofercie posiadają oni tylko zabezpieczenia techniczne. Brak koncesji wyklucza jednak takie firmy z podejmowania pracy na obszarach związanych z interesem gospodarczym państwa i bezpieczeństwem publicznym. Jeśli chcemy mieć pewność, że firma działa legalnie i może funkcjonować na wszystkich obszarach warto upewnić się czy posiada ona koncesję. Takie informacje bardzo często udzielone są na stronie firmy ochroniarskiej, tak jak tu https://magnumochrona.pl/koncesja/

2. Doświadczona i wykwalifikowana obsługa

Wybierając firmę ochroniarską dobrze jest przebadać jak duże ma ona doświadczenie. Nie warto jest decydować się na firmy, które dopiero rozpoczynają swoją działalność. Niesie to ze sobą dosyć duże ryzyko. Ważne jest też to, aby zwrócić uwagę na ilość wykonanych zleceń danej firmy oraz jaka jest jej specyfika. Dobre firmy ochroniarskie dbają także o to, by pracownicy byli wykwalifikowani. Muszą oni posiadać odpowiednią wiedzę techniczną, znać obowiązujące przepisy prawa oraz posiadać uprawnienia, które w razie potrzeby pozwolą im na udzielenie pierwszej pomocy. Pracownicy ochrony powinni też posiadać konkretne cechy, ponieważ taka praca wymaga od nich umiejętności podejmowania szybko decyzji w często kryzysowych sytuacjach. Dobry pracownik firmy ochroniarskiej potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji i umie znaleźć rozwiązanie zapewniające bezpieczeństwo.

3. Zabezpieczenia techniczne

Mimo, że firmy ochroniarskie świetnie szkolą swoich pracowników, którzy są przygotowani na wszystko coraz częściej sięgają po pomoc technologiczną, która uzupełnia ich działanie. Dużo wyższą jakość usług zapewniają systemy alarmowe oraz monitoring. Coraz częściej spotykane są, szczególnie na imprezach masowych, korzystanie z dronów, które latają w powietrzy i przesyłają obraz. Technologiczne rozwiązania są wygodnym i mniej kosztownym rozwiązaniem dla mniejszych podmiotów, które chcą korzystać z systemów alarmowych połączonych z grupami interwencyjnymi. Takie systemy pozwalają na zdecydowanie dokładniejsze kontrolowanie dużych terenów przy zakładach pracy, obiektach produkcyjnych, magazynowych lub dużych prywatnych posesjach.

4. Sposób działania firmy

Wybierając firmę ochroniarską ważne jest, aby jej sposób działania był szybki i profesjonalny. Taka agencja powinna mieć odpowiednie procedury i określony czas reakcji i działania, w sytuacji, kiedy wezwana jest do interwencji. Ilość osób jaka jedzie na patrol? Mają być uzbrojeni czy nie? Ile czasu zajmie im dojazd? Te wszystkie aspekty składają się na kompetencję i jakość firmy ochroniarskiej. Ochrona w Łodzi zapewnia wykwalifikowaną kadrę, która jest odpowiednio przeszkolona.

5. Portfolio i zaufanie klientów

Decydując się na konkretną agencję ochroniarską dobrze jest zorientować się czy posiada ona swoje portfolio. Dzięki niemu lepiej będziemy w stanie określić kompetencje i doświadczenie danej firmy ochroniarskiej. Portfolio zawiera dokumentację określającą miejsca w jakich firma pełniła nadzór. Możemy dowiedzieć się czy były to takie obiekty jak mieszkania, prywatne posesje, dobra materialne, obsługa imprez masowych itd. Portfolio pomoże określić nam czy dana firma spełnia nasze potrzeby i oczekiwania. Zadowoleni klienci, to najlepsze potwierdzenie i rekomendacja danej firmy oraz jej jakości. Grupa stałych klientów, która współpracuje od lat z jedną firmą ochroniarską, to dowód ich profesjonalizmu. Wokół takich firm kręci się także wielu coraz to nowszych klientów, którzy poprzez rekomendacje i własne doświadczenia doceniają taką firmę. Niektóre z firm posiadają także certyfikaty potwierdzające ich zasługi.

Kwalifikacje pracownika ochrony

kwalifikacje-pracownika-ochrony

Dobrą firmę charakteryzuje przede wszystkim odpowiedni personel. Pracownicy firmy ochroniarskiej tworzą ją i są jej wizytówką. Ich doświadczenie, postawa, umiejętności oraz kwalifikacje, to klucz do dobrej opinii firmy. To jakie efekty i osiągi ma dana firma ochroniarska w dużej mierze zależy od tego czy personel w niej pracujący ma kwalifikacje czy nie. Jakie są różnice pomiędzy kwalifikowanym, a niekwalifikowanym pracownikiem ochrony?

Kto może zdobyć kwalifikacje pracownika ochrony?

Prawo panujące w Polsce reguluje przepis odnośnie osób, które mogą znaleźć się na liście kwalifikowanych pracowników ochrony. O takie kwalifikacje może ubiegać się tylko i wyłącznie osoba, która spełnia warunki, które są określone w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia. Konieczne jest uzyskanie nieposzlakowaniej opinii wydanej przez właściwego, względem zamieszania komendanta Policji, orzeczenie lekarskie oraz niezbędne, aby móc wykonywać ten zawód, szkolenie praktyczne, a także teoretyczne. Kwalifikacje pracownika potwierdzają takie dokumenty jak dyplom, świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty ukończonych szkoleń oraz kursów lub studiów prowadzonych przez placówki publiczne oraz niepubliczne. Kiedy kandydat na kwalifikowanego agenta ochrony spełnia wszystkie warunki określone w ustawie, ma prawo do złożenia wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Ten wpis daje mu możliwość wypełniania zawodu oraz stanowi potwierdzenie jego kompetencji, a także psychicznych i fizycznych predyspozycji do wykonywania tego typu zawodu. Dzięki takim uprawnieniom pracownik posiada szereg uprawnień oraz możliwości.

Jakie uprawnienia posiada kwalifikowany pracownik ochrony?

Za pełnoprawnego pracownika ochrony uchodzi każdy kto jest wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego. Zadaniem takiego pracownika jest ochrona w ramach wewnętrznej służby ochrony bądź praca na rzecz przedsiębiorcy, który posiada koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej dotyczącej usług ochrony osób i mienia. Ustawa mówi także, że pracownikiem ochrony może być każda osoba, która nie znajduje się na liście, ale pracuje i wykonuje zadania, które należą do pracownika ochrony, na rzecz przedsiębiorcy, który posiada wyżej wymienioną koncesję – taki pracownik jest osobą niekwalifikowaną, która ma mocno ograniczone prawa. Niekwalifikowany i kwalifikowany pracownik może używać w swojej pracy środki porządkowe, takie jak:

 • weryfikowanie uprawnień do przebywania na terenie chronionego obiektu/obszaru
 • potwierdzenie tożsamości osoby poprzez wylegitymowanie jej
 • wzywanie nieuprawnionej osoby do opuszczenia chronionego obiektu/obszaru
 • ujawnienie osoby, która stanowi bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia, mienia, a także oddać ją w ręce policji

Kwalifikowany pracownik ochrony dodatkowo posiada prawo do stosowania środków przymusu bezpośredniego w sytuacji, która zagraża życiu, zdrowiu lub mieniu. Ma prawo do ich zastosowania tylko i wyłącznie w sytuacjach do ochrony lub odparcia ataku. Użycie środków przymusu jest możliwe tylko w sytuacjach określonych w ustawie. Do takich środków zaliczana jest:

 • broń palna
 • siła fizyczna – obezwładnianie, techniki obrony
 • kajdanki
 • pałka służbowa, gaz pieprzowy, a także paralizator
 • pas służbowy

Co to jest SUFO?

SUFO

Ochrona osób i mienia, to definicje znane powszechnie. Wielu klientów potrzebuje jednak profesjonalnej i kompetentnej agencji ochroniarskiej. Dla osób z takimi potrzebami na rynku istnieją specjalne agencje. Funkcjonują specjalne formacje, które mają na celu wewnętrzną ochronę mienia. Jedną z takich formacji jest SUFO. Czym dokładnie jest i jakie pełni funkcje? Jaka ustawa reguluje prawa i obowiązki SUFO? Kto może je tworzyć i jakie warunki należy spełniać?

Czym jest SUFO?

SUFO, to specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne. Te wewnętrzne służby ochrony powstały na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia z 1997 roku, a także prywatne przedsiębiorstwa, które uzyskały koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu usług ochrony osób i mienia oraz pozwolenie na broń palną wydanego na okaziciela. Tego typu dokument wydaje się na podstawie innych przepisów. Funkcjonowanie SUFO kontroluje Komendant Główny Policji. Dane, które przedstawia Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji w Polsce istnieje 869 jednostek SUFO. SUFO pełniąc funkcje ochronne osób i mienia ma obowiązek współpracować z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażą miejską. Jeśli szukasz firmy ochroniarskiej, to ochrona z Łodzi dojedzie wszędzie tam, gdzie jej potrzebujesz.

Jaką funkcję pełni jednostka SUFO?

Według wyżej wymienionej Ustawy wewnętrzne służby ochrony SUFO pełnią określone funkcję. Do tych funkcji należą:

 • ochrona mienia na terenie chronionego obszaru i obiektu
 • konwojowanie mienia
 • ochrona ważnych urządzeń, które zlokalizowane są poza granicami chronionego terenu i obiektu
 • realizacja zadań zawartych w planie ochrony danej instytucji

Zadania SUFO, w przeciwieństwie do podstawowych funkcji jakie pełni niekwalifikowany pracownik agencji ochrony osób i mienia, mogą być realizowane tylko i wyłącznie przez kwalifikowanych pracowników ochrony.
Szukasz wykwalifikowanej kadry ochroniarskiej? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami w tym zakresie: https://magnumochrona.pl/uslugi/specjalistyczne-uslugi-ochrony/

Jakie uprawnienia mają pracownicy SUFO w agencji ochrony osób i mienia?

Działania jakie podejmuje SUFO oraz to jak funkcjonuje różni się od tradycyjnych firm. Do obowiązków pracowników SUFO należy głównie ochrona obiektów i konwojowanie, czyli specjalnym sposobem ochrony osób i mienia. W praktyce przyjęło się, że przez SUFO muszą być obsługiwane podmioty podlegające obowiązkowej ochronie. Właściciel czy przedstawiciel obiektu powinien mieć świadomość co do obowiązkowego lub nieobowiązkowego charakteru ochrony jego obiektu. Dokładne informacje na ten temat powinny być zapisane w planie ochrony obiektu. Zadania jakie należą do ochrony mogą wypełniać tylko osoby, które zostały wpisane na specjalną listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Zmotoryzowany patrol obsługujący obiekt, który podlega obowiązkowej ochronie powinien składać się z co najmniej dwóch kwalifikowanych oraz uzbrojonych pracowników ochrony. Główne prawa, jakie posiadają pracownicy działający w ramach specjalistycznej formacji SUFO, to:

 • legitymowanie osób wchodzących na chroniony teren
 • ujmowanie osób na terenie chronionego obiektu
 • stosowanie środków przymusu bezpośredniego, także stosowanie siły fizycznej
 • posiadanie oraz używanie w razie potrzeby, broni palnej
 • mają obowiązek współpracy z innymi jednostkami takimi jak Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Obrona Cywilna
 • stosowanie środków przymusu bezpośredniego, takich jak: pałka, kajdanki, gaz obezwładniająco-paraliżujący, paralizator itp.

Ochrona imprez masowych

Bezpieczeństwo zachowane podczas imprez masowych, to konieczność. Organizatorzy tego typu wydarzeń biorą odpowiedzialność za wszystkie osoby, które przebywają na ogrodzonym obszarze, gdzie odbywa się impreza. Do tego typu wydarzeń zaliczane są imprezy artystyczno – rozrywkowe, takie jak np. koncerty lub imprezy sportowe, takie jak np. mecze piłki nożnej, podczas których gromadzi się bardzo duża ilość ludzi. Kto dba o bezpieczeństwo podczas imprezy masowej i jakie obowiązki na nim spoczywają? O czym musi pamiętać organizator imprezy masowej, by wszystko odbyło się bezpiecznie?

Bezpieczeństwo imprezy masowej i obowiązki organizatora

Dokument, który mówi o zasadach bezpieczeństwa i organizacji imprez masowych, to Ustawa z 20 marca z 2009 roku. Przepisy mówią o bezpieczeństwie imprezy masowej, w miejscu i czasie w którym się odbywa, które zapewnić musi jej organizator. Przede wszystkim musi on spełnić takie wymagania jak:

 • bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie
 • ochrona porządku publicznego
 • zabezpieczenie medyczne
 • odpowiedzialność za stan techniczny obiektów budowlanych oraz za instalacje i urządzenia techniczne, które służą tym obiektom, przede wszystkim przeciwpożarowe oraz sanitarne

Główną odpowiedzialność za organizowaną imprezę masową ponosi jej organizator, jednak odpowiada za nią także wójt/burmistrz/prezydent miasta, wojewoda, policja, straż pożarna, służby, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych oraz służba zdrowia.
Żeby impreza masowa mogła zostać zorganizowana wymaga to zezwolenia, które wydać może wójt, burmistrz bądź prezydent miasta. Opinie musi wydać także Policja, Państwowa Straż Pożarna, a także pogotowie ratunkowe na temat niezbędnych środków bezpieczeństwa oraz stanu technicznego obiektu, gdzie odbywać będzie się impreza masowa. Organizator po uzyskaniu opinii powinien zapewnić:

 • warunki zgodne z przepisami prawa budowlanego, przepisami sanitarnymi oraz dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej
 • pomoc medyczną
 • zaplecze higienczno – sanitarne
 • udział służb porządkowych, służb informacyjnych, firmy ochroniarskiej dbającej o bezpieczeństwo
 • wyznaczenie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych, a także dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i policji
 • warunki umożliwiające organizowanie łączności pomiędzy służbami i innymi podmiotami uczestniczącymi w zabezpieczaniu imprezy masowej
 • sprzęt ratowniczy oraz sprzęt gaśniczy w ilościach niezbędnych do odpowiedniego zabezpieczenia imprezy masowej
 • oddzielne, wydzielone pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy

Bezpieczna impreza masowa, a pandemia

Czas pandemii zmienił bardzo dużo, także w kwestii organizowania imprez masowych. Przez bardzo długi okres organizacja imprez tego typu została zabroniona. Od niedawna przywrócono możliwość organizowania imprez masowych jednak odbywają się one bez publiczności. Wydawać by się mogło, że przy takich obostrzeniach praca firm ochroniarskich będzie ułatwiona, jednak nie do końca tak to wygląda. Obiekty, gdzie organizowane są duże imprezy w dalszym ciągu są dużym obszarem do ochrony. W niektórych sytuacjach dozwolona jest minimalna ilość kibiców. W takich sytuacjach czujność ochrony musi być tym bardziej zwiększona, ponieważ na teren obiektu mogą wtargnąć niechciani goście. Dodatkowo trzeba być przygotowanym na to, że część osób, która pojawi się na takim wydarzeniu może nie chcieć dostosować się do narzuconych obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią. Firma ochroniarska szczególnie na wydarzeniach sportowych w tym trudnym czasie musi przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo zawodników, którzy przyjeżdżają z całego świata. Osoby pełniące funkcje zapewniające bezpieczeństwo i mające bezpośredni kontakt z zawodnikami muszą przejść testy na obecność koronawirusa, które zapewnić musi organizator wydarzenia. Wymagane są również środki ochrony indywidualnej, takie jak maski i płyny do dezynfekcji.