Ochrona imprez masowych

Bezpieczeństwo zachowane podczas imprez masowych, to konieczność. Organizatorzy tego typu wydarzeń biorą odpowiedzialność za wszystkie osoby, które przebywają na ogrodzonym obszarze, gdzie odbywa się impreza. Do tego typu wydarzeń zaliczane są imprezy artystyczno – rozrywkowe, takie jak np. koncerty lub imprezy sportowe, takie jak np. mecze piłki nożnej, podczas których gromadzi się bardzo duża ilość ludzi. Kto dba o bezpieczeństwo podczas imprezy masowej i jakie obowiązki na nim spoczywają? O czym musi pamiętać organizator imprezy masowej, by wszystko odbyło się bezpiecznie?

Bezpieczeństwo imprezy masowej i obowiązki organizatora

Dokument, który mówi o zasadach bezpieczeństwa i organizacji imprez masowych, to Ustawa z 20 marca z 2009 roku. Przepisy mówią o bezpieczeństwie imprezy masowej, w miejscu i czasie w którym się odbywa, które zapewnić musi jej organizator. Przede wszystkim musi on spełnić takie wymagania jak:

 • bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie
 • ochrona porządku publicznego
 • zabezpieczenie medyczne
 • odpowiedzialność za stan techniczny obiektów budowlanych oraz za instalacje i urządzenia techniczne, które służą tym obiektom, przede wszystkim przeciwpożarowe oraz sanitarne

Główną odpowiedzialność za organizowaną imprezę masową ponosi jej organizator, jednak odpowiada za nią także wójt/burmistrz/prezydent miasta, wojewoda, policja, straż pożarna, służby, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarach kolejowych oraz służba zdrowia.
Żeby impreza masowa mogła zostać zorganizowana wymaga to zezwolenia, które wydać może wójt, burmistrz bądź prezydent miasta. Opinie musi wydać także Policja, Państwowa Straż Pożarna, a także pogotowie ratunkowe na temat niezbędnych środków bezpieczeństwa oraz stanu technicznego obiektu, gdzie odbywać będzie się impreza masowa. Organizator po uzyskaniu opinii powinien zapewnić:

 • warunki zgodne z przepisami prawa budowlanego, przepisami sanitarnymi oraz dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej
 • pomoc medyczną
 • zaplecze higienczno – sanitarne
 • udział służb porządkowych, służb informacyjnych, firmy ochroniarskiej dbającej o bezpieczeństwo
 • wyznaczenie i oznakowanie dróg ewakuacyjnych, a także dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych i policji
 • warunki umożliwiające organizowanie łączności pomiędzy służbami i innymi podmiotami uczestniczącymi w zabezpieczaniu imprezy masowej
 • sprzęt ratowniczy oraz sprzęt gaśniczy w ilościach niezbędnych do odpowiedniego zabezpieczenia imprezy masowej
 • oddzielne, wydzielone pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy

Bezpieczna impreza masowa, a pandemia

Czas pandemii zmienił bardzo dużo, także w kwestii organizowania imprez masowych. Przez bardzo długi okres organizacja imprez tego typu została zabroniona. Od niedawna przywrócono możliwość organizowania imprez masowych jednak odbywają się one bez publiczności. Wydawać by się mogło, że przy takich obostrzeniach praca firm ochroniarskich będzie ułatwiona, jednak nie do końca tak to wygląda. Obiekty, gdzie organizowane są duże imprezy w dalszym ciągu są dużym obszarem do ochrony. W niektórych sytuacjach dozwolona jest minimalna ilość kibiców. W takich sytuacjach czujność ochrony musi być tym bardziej zwiększona, ponieważ na teren obiektu mogą wtargnąć niechciani goście. Dodatkowo trzeba być przygotowanym na to, że część osób, która pojawi się na takim wydarzeniu może nie chcieć dostosować się do narzuconych obostrzeń wprowadzonych w związku z pandemią. Firma ochroniarska szczególnie na wydarzeniach sportowych w tym trudnym czasie musi przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo zawodników, którzy przyjeżdżają z całego świata. Osoby pełniące funkcje zapewniające bezpieczeństwo i mające bezpośredni kontakt z zawodnikami muszą przejść testy na obecność koronawirusa, które zapewnić musi organizator wydarzenia. Wymagane są również środki ochrony indywidualnej, takie jak maski i płyny do dezynfekcji.

Recommended Posts