Skip to content

Naszym celem jest Wasze bezpieczeństwoChronimy mienie o dużej wartości, a naszymi klientami są instytucje publiczne, zakłady przemysłowe oraz prywatni przedsiębiorcy.

ICN/Ochrona

Ochrona obiektów, terenów i osób

ICN/Konwojowanie

Konwojowanie gotówki

ICN/Monitorowanie

Monitoring

ICN/Zabezpieczenia

Zabezpieczenia techniczne

main-magnum

Koncesjonowana agencja ochrony

Koncesjonowane Biuro Ochrony MAGNUM z siedzibą w Łodzi od 1995 roku świadczy profesjonalne usługi ochrony osób i mienia. Stale rosnąca pozycja na rynku i zdobywane doświadczenie pozwalają nam zaoferować państwu usługi najwyższej jakości. Chronimy mienie o dużej wartości, a naszymi klientami są instytucje publiczne, zakłady przemysłowe oraz prywatni przedsiębiorcy. Dodatkową gwarancją zabezpieczenia powierzanego nam mienia jest posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej świadczonych usług w renomowanym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Pracownicy naszej firmy podejmują wszelkie przewidziane prawem działania wynikające z Ustawy o ochronie osób i mienia, które mają w szczególności na celu: 

  • odparcie czynnej napaści, 
  • pokonanie czynnego oporu, 
  • odparcie zamachu na chronione mienie i osoby, 
  • ujęcie osób popełniających lub podejrzanych o popełnienie przestępstw lub wykroczeń.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą, jak również do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami firmy. Naszym celem jest wasze bezpieczeństwo. 

Posiadamy status SUFO
(Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne)

25

lat w branży

100+

zadowolonych klientów

300+

doświadczonych
pracowników

Nasze usługi

Ochrona fizyczna

obiektów, terenów i obszarów, osób, parkingów, wystaw, targów i pokazów, z systemem całodobowej kontroli pracowników ochrony

Konwojowanie wartości pieniężnych

odparcie czynnej napaści i zamachu na chronione mienie

Monitoring i ochrona elektroniczna

systematyczna kontrola i obchody chronionych obiektów

Zabezpieczenia techniczne

z wykorzystaniem systemów wspomagania elektronicznego – telewizja przemysłowa i monitoring

obiektów, terenów i obszarów, osób, parkingów, wystaw, targów i pokazów, z systemem całodobowej kontroli pracowników ochrony

odparcie czynnej napaści i zamachu na chronione mienie

systematyczna kontrola i obchody chronionych obiektów

z wykorzystaniem systemów wspomagania elektronicznego – telewizja przemysłowa i monitoring

Co mówią o nas klienci?

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi
"Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę, pozytywnie oceniamy w/w usługi, które realizowane są należycie, terminowo i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. Pracownicy ochrony bez zastrzeżeń wykonują swoje czynności służbowe. Dzięki wysokim kwalifikacjom oraz dużej kulturze osobistej zapewniają w sposób dyskretny a jednocześnie skuteczny, należyte bezpieczeństwo naszym pracownikom i interesantom. Umiejętnie i skutecznie zapobiegają wszelkim próbom zakłócania ładu i porządku, a także przypadkom niszczenia, dewastacji lub kradzieży. Kierownictwo KBO Magnum wykazuje stałe i systematyczne zainteresowanie poziomem świadczonych usług, potrafi sprawnie organizować racę na chronionym obiekcie, szanując przepisy prawa a także interesy i wymagania Zleceniodawcy."
Novartis
"Pragniemy zaświadczyć, iż na podstawie dotychczasowej współpracy pozytywnie oceniamy w/w usługi, które wykonywane są w sposób profesjonalny i z należytą starannością. Pracownicy Firmy Magnum posiadają odpowiednie kwalifikacje co w połączeniu z należytą kulturą osobistą zapewnia właściwe bezpieczeństwo naszych pracowników oraz majątku naszej firmy. Kierownictwo Firmy Magnum dba o rzetelną organizację przebiegu usług oraz stały nadzór nad pracownikami ochrony."
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Łódź
"Usługa była świadczona rzetelnie, poprzez sprawną organizację służby, stały nadzór nad pracownikami ochrony. Właściciel firmy był w stałym kontakcie z kierownictwem Spółki i niezwłocznie podejmował przedsięwzięcia w zakresie poprawy stanu ochrony."
Sąd Rejonowy w Zgierzu
"Firma KBO Magnum świadczyła usługi w sposób profesjonalny, z należytą starannością i dbałością w ramach powierzonych obowiązków oraz zgodnie z warunkami umowy. Pracownicy ochrony posiadali odpowiednie kwalifikacje zawodowe, co w połączeniu z wysoką kulturą osobistą zapewniło skuteczne bezpieczeństwo pracownikom i interesantom naszego sądu. Kierownictwo firmy KBO Magnum przez cały okres trwania umowy zapewniło bardzo dobrą organizację pracy, kontakty z przedstawicielami Firmy przebiegały bez zarzutu. Z całą odpowiedzialnością możemy polecić Firmę Magnum jako wiarygodnego i solidnego pratnera"
Miejska Galeria Sztuki w Łodzi
"Powierzone czynności są wykonywane z wielką troską o dobro instytucji i odpowiedzialnością. Dobór kadr i kompetencje pracowników gwarantują stosowanie odpowiednich procedur postępowania w obiektach użyteczności publicznej o szczególnym znaczeniu, do których należy Miejska Galeria Sztuki w Łodzi. Osoby zarządzające firmą dysponują wiedzą i doświadczeniem w zakresie ochrony osób i mienia i dokładają wszelkich staranności, aby powierzony zakres usług był realizowany na wysokim, profesjonalnym poziomie."
ZWiK@2
MPK_Lodz@2
Marvel@2
UMŁ@2
TeatrMuzyczny@2
Remondis@2
PSP@2
MCM@2
GOŚ@2

Blog

Legitymowanie w czasie koronawirusa. Jakie są uprawnienia pracownika ochrony?

W czasie trwania pandemii koronawirusa prawa i obowiązki obywateli nieustannie się zmieniają. Natłok informacji i fake newsów sprawił, że nie tylko klienci, lecz także pracownicy mają wiele wątpliwości co do
Czytaj więcej

Na czym polega ochrona osób i mienia?

Ochrona w dzisOchrona osób i mienia jest to usługa którą realizują profesjonalne firmy ochroniarskie. Z tego typu usług korzystają różne przedsiębiorstwa, uczelnie, sklepy oraz osoby prywatne. Ochrona osób i mienia
Czytaj więcej

Struktura organizacji ochrony fizycznej

Ochrona w dzisiejszych czasach jest niezbędna w wielu okolicznościach oraz w konkretnych miejscach, takich jak: siedziby firm, banki, osiedla mieszkaniowe, parkingi, sklepy, centra handlowe, obiekty przemysłowe, imprezy masowe bądź prywatne
Czytaj więcej