Struktura organizacji ochrony fizycznej

Ochrona w dzisiejszych czasach jest niezbędna w wielu okolicznościach oraz w konkretnych miejscach, takich jak: siedziby firm, banki, osiedla mieszkaniowe, parkingi, sklepy, centra handlowe, obiekty przemysłowe, imprezy masowe bądź prywatne w domu. Osoby pracujące na stanowisku ochrony fizycznej nazywane są ochroniarzami, a ich praca polega na chronieniu mienia (mogą to być wyjątkowo wartościowe lub niebezpieczne przedmioty), osób oraz na utrzymywaniu porządku i bezpieczeństwa na danym terenie. Chronią teren przed wtargnięciem na niego niechcianych osób trzecich lub ludzi, którzy mogliby zakłócać spokój. Zatrudniając pracowników ochrony fizycznej skutecznie chroni się dany obiekt i mienie przed włamaniami, kradzieżami, dewastacjami oraz różnego rodzaju atakami wandalizmu. Ochroniarze przeciwdziałają różnym formom przestępstw oraz zapobiegają w niebezpiecznych sytuacjach, takich jak pożar czy awaria.

Z czego składa się ochrona fizyczna?

Zapewnianie ochrony fizycznej istnieje na wielu płaszczyznach. Rozwiązań istnieje wiele, ale najważniejsze jest, aby odpowiednio dobrać je pod potrzeby danego obiektu. Oto przykłady:

 • prewencja – polega na oznakowaniu obiektu, prewencyjnym patrolowaniu, obejściu obiektu i ingerowaniu w razie potrzeby
 • bezpośrednia ochrona fizyczna  – jest to ochrona obiektu, która opiera się na bezpośredniej obecności osób fizycznych – ochroniarzy. Ochroniarze są wykwalifikowanymi osobami, które charakteryzuje wysoki poziom kultury osobistej na strzeżonym terenie. Do ich zadań należy zapobieganie naruszeniom porządku, kradzieżom, włamaniom, bądź wyrządzeniu innego rodzaju szkód. 
 • Monitorowanie systemu alarmowego – stosowane są czynności prewencyjne, a do tego załączony jest stały nadzór systemów alarmowych i monitoringu
 • ochrona imprez – dopasowana ilość pracowników służby bezpieczeństwa i porządkowej, do konkretnej ilości osób uczestniczących w imprezie. Ochrona czuwa nad bezpieczeństwem uczestników imprezy, ale także dba o inne elementy mienia, które znajdują się na terenie imprezy.
 • Usługa recepcyjna – w jej skład wchodzi rejestracja wejścia i wyjścia. Do jej zadań należy wydawanie przepustek oraz kart, przekazywanie informacji o panujących zasadach BHP do których należy się dostosować na danym obiekcie, rejestracji ruchu samochodowego, a także przekazywanie informacji o sposobach poruszania się na obiekcie.

Magnum Ochrona Łódź – zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami.

Pracownik ochrony fizycznej

Wykwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej muszą posiadać konkretne cechy charakteru. Dodatkową muszą być także odpowiednio przeszkoleni w zakresie podejmowania interwencji i skutecznej ochrony. Charakteryzuje ich siła psychiczna, szybka umiejętność podejmowania decyzji oraz sprawność fizyczna. Posiadają oni podstawowe środki przymusu bezpośredniego, które są przez nich używane w sytuacjach zagrożenia. Jaki zakres działań mogą podejmować tacy pracownicy ochrony?

 • Dbanie o bezpieczeństwo chronionego obiektu
 • nadzorowanie kamer, które są zainstalowane na chronionym obiekcie
 • identyfikowanie osób, które wchodzą i wychodzą z danego obiektu/terenu
 • regularne dozorowanie całego obiektu oraz obchód budynku
 • interweniowanie w przypadku zauważenie próby popełnienia przestępstwa
 • zdawanie raportu z czasu dyżuru

To jedne z licznych zadań jakie pełni ochrona fizyczna podczas różnych imprez jakie się odbywają lub w trakcie służby podczas chronienia danego obiektu. Pracownicy ochrony fizycznej, to konieczność, kiedy zależy nam na bezpieczeństwie i ochronie.