Skip to content

O firmie

Koncesjonowane Biuro Ochrony „MAGNUM” swoją działalność w zakresie ochrony prowadzi nieprzerwanie od 1995 roku.

Magnum

Koncesjonowane Biuro Ochrony Magnum powstało w 1995 roku w oparciu o decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 1995 roku, udzielając koncesji nr K-9/95 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

Od początku swojej działalności postawiliśmy na wysoką jakość świadczonych usług oraz zatrudnienie odpowiedniej kadry pracowniczej, dopasowując jej umiejętności do wymagań naszych Klientów.

Wysoka jakość świadczonych usług oraz rzetelność ich wykonywania, przekłada się bezpośrednio na fakt powierzania nam ochrony mienia olbrzymiej wartości oraz konwoje wartości pieniężnych wielu instytucji, przedsiębiorstw i osób prywatnych.

Dzięki stale rosnącej pozycji na rynku usług ochroniarskich, a także pochlebnych opinii od naszych Klientów, nasza firma stała się członkiem Krajowego Związku Pracodawców „Ochrona” w Warszawie. Związek ten zrzesza firmy ochroniarskie o uznanym poziomie świadczonych usług i wydaje stosowne rekomendacje potwierdzające ten prestiżowy status.

Dodatkową gwarancją zabezpieczenia powierzanego nam mienia jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej świadczonych usług. Ubezpieczenie to zawierane jest od wielu lat w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. Wartość polisy OC ( kontrakt – delikt ) wynosi 15.000.000 złotych.
Firma nasza posiada dobrze wyszkoloną i doświadczoną kadrę pracowników, także z licencjami I i II stopnia, którzy systematycznie uczestniczą w szkoleniach i tym samym poszerzają swoje umiejętności i wiedzę w zakresie zagadnień ochrony mienia i osób. 

Zgodnie z wymogami i obowiązującymi przepisami, nasi pracownicy posiadają jednolite umundurowanie i oznaczenia identyfikujące tak firmę jak i osobę.
W swojej pracy wykorzystują niezbędne środki łączności, m.in.: radiostacje przenośne i telefony komórkowe a także przewidziane prawem środki przymusu bezpośredniego tj.: broń, kajdanki, pałki wielofunkcyjne „Tonfa”, paralizatory elektryczne i ręczne miotacze gazu.
Podczas wykonywania zadań ochronnych obowiązkiem naszych pracowników jest w szczególności nie dopuszczanie do kradzieży, włamań lub jakichkolwiek naruszeń mienia bądź jego dewastacji.

Swoje zadania, pracownicy ochrony realizują poprzez:

  • kontrolę ruchu osobowego, samochodowego i materiałowego,
  • systematyczną kontrolę i obchody chronionych obiektów również z wykorzystaniem systemów wspomagania elektronicznego – telewizja przemysłowa i monitoring,
  • wezwania osób nieupoważnionych lub zakłócających porządek do opuszczenia miejsca, obiektu lub obszaru chronionego,
  • ujęcia osób celem przekazania ich Policji.

Nad właściwym sposobem wykonywania usług czuwa profesjonalna kadra menadżerska posiadająca odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe oraz poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez ABW (Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego).

KBO MAGNUM jest agencją ochrony, która działa skutecznie i szybko

a dodatkowo – w pełni kontroluje jakość świadczonych usług. Dążymy do maksymalnego usprawnienia kontaktu Klientów z firmą,
zarówno w codziennej działalności operacyjnej, jak i w sytuacjach kryzysowych.

Współpracując z Klientami różnych branż, wypracowaliśmy szereg procedur i sposobów właściwego zabezpieczenia powierzonego nam mienia.
W trakcie współpracy daliśmy się poznać jako partner solidny i uczciwy, wykonując zlecane nam usługi z dbałością oraz poszanowaniem prawa i etyki zawodowej.
Opracowując ofertę usług za każdym razem koncertujemy się przede wszystkim na możliwościach obniżenia całościowych kosztów ochrony.
Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje współpracy. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z biurem naszej firmy.
1
2
3
4
0 +
Zadowolonych Klientów
0 +
Doświadczonych pracowników
0
Lat doświadczenia