Skip to content

Usługi

Nad właściwym sposobem wykonywania usług czuwa profesjonalna kadra menadżerska posiadająca odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe oraz poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nasze usługi

obiektów, terenów i obszarów, osób, parkingów, wystaw, targów i pokazów, z systemem całodobowej kontroli pracowników ochrony

odparcie czynnej napaści i zamachu na chronione mienie

systematyczna kontrola i obchody chronionych obiektów

z wykorzystaniem systemów wspomagania elektronicznego – telewizja przemysłowa i monitoring

w zakresie planów ochrony i zabezpieczeń

obszarów, obiektów i urządzeń będących w ewidencji prowadzonej przez Wojewodów, realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO)

konserwacja terenów zielonych

czytaj więcej >

W celu stałego podnoszenia umiejętności zawodowych oraz wiedzy wynikającej z nowelizacji przepisów, agenci ochrony
KBO MAGNUM systematycznie uczestniczą w kursach i szkoleniach w zakresie zagadnień ochrony osób, mienia i informacji.