Doradztwo i obsługa firmy

Plan ochrony to podstawa działań każdej firmy ochroniarskiej. Świadczymy usługi tworzenia takich planów w oparciu o przeprowadzone oględziny obiektu przez kwalifikowanych pracowników. Plan ochrony obiektu to także pewność, że ocena potencjalnych zagrożeń jest aktualna, a wdrożone systemy odpowiednie do wymagań ochrony danego obiektu, a w razie nieprawidłowości, doradzamy jakie zmiany powinny nastąpić, by poziom ochrony był na dobrym poziomie.

Zgodnie z art. 7, ust. 2 ustawy o ochronie osób i mienia, plan ochrony obiektu składa się z sześciu podstawowych części zawierających:

  • charakterystykę obiektu,
  • analizę stopnia zagrożenia,
  • ocenę aktualnego stanu ochrony,
  • dane dotyczące specjalistycznej uzbrojonej formacji ochronnej,
  • opis technicznych zabezpieczeń obiektu,
  • zasady organizacji i wykonywania ochrony fizycznej.