Legitymowanie w czasie koronawirusa. Jakie są uprawnienia pracownika ochrony?

W czasie trwania pandemii koronawirusa prawa i obowiązki obywateli nieustannie się zmieniają. Natłok informacji i fake newsów sprawił, że nie tylko klienci, lecz także pracownicy mają wiele wątpliwości co do prawidłowego postępowania na terenie firmy, czy też sklepu. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o uprawnieniach pracownika ochrony!

Jakich informacji może zażądać ochroniarz?

Coraz więcej pracodawców decyduje się na zatrudnienie ochroniarza zarówno do dużych firm i centrum handlowych, jak i mniejszych sklepów i przedsiębiorstw. Zapewnia on dodatkową ochronę zarówno pracownikom, jak i klientom, dzięki czemu każdy może czuć się bezpieczny, a firma znajduje się pod opieką osoby odpowiednio wykwalifikowanej lub wystarczająco kompetentnej do wykonywania zawodu.

Niezależnie od tego, czy ochroniarz posiada właściwe kwalifikacje, według ustawy o ochronie osób i mienia może on wylegitymować osobę wchodzącą na teren obiektu chronionego. W tym celu ochroniarz może poprosić między innymi o zdjęcie maseczki lub pokazanie odpowiedniego dokumentu uprawniającego do wejścia.

Warto jednak wspomnieć o tym, że w czasie pandemii wielu pracodawców zdecydowało się na wprowadzenie bezwzględnego obowiązku zakrywania ust i nosa na terenie firmy, a do egzekwowania tej zasady skorzystali oni z pomocy ochroniarzy. Dlatego też nie należy być zdziwionym, gdy w momencie wejścia na teren obiektu chronionego zostanie się poproszonym o nałożenie maseczki. W przypadku odmowy wykonania tej czynności pracownik ochrony może zdecydować o niewpuszczaniu danej osoby na teren firmy lub wezwaniu policji.

Ochrona a przeciwskazania zdrowotne

Prawnicy już w 2020 roku stwierdzili, że ochroniarz nie może zweryfikować tego, czy na podstawie przeciwwskazań zdrowotnych dana osoba jest zwolniona z obowiązku zakrywania ust i nosa. Dlatego też nie zajmuje się on sprawdzaniem zaświadczeń medycznych i nawet jeśli klient dobrowolnie okaże takowy dokument, nie jest to jednoznaczne ze wpuszczeniem go na teren obiektu. Wiąże się to między innymi z próbą zapewnienia odpowiedniej ochrony przed wirusem innym pracownikom oraz klientom.

W tym wypadku wszystko zależy od indywidualnych zasad przygotowanych przez właściciela sklepu lub firmy. Decyduje on nie tylko w sprawach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w dobie pandemii. Pracodawcy bardzo często podejmują także decyzje o możliwości wprowadzania zwierząt, czy też wpuszczania na teren firmy, klubu czy hotelu osób poniżej 18 roku życia. We wszystkich tych przypadkach ochroniarz może na zlecenie swojego przełożonego odmówić wpuszczenia na teren chronionego obiektu.

Jak zasłaniać usta i nos?

Ochrona może też zwrócić uwagę na sposób zasłaniania ust i nosa. Według wytycznych podanych przez serwis gov.pl należy obowiązkowo korzystać z masek, które w przeciwieństwie do szalików, chust czy innych elementów odzieży, wykazują znacznie większą skuteczność. Tak samo jak we wcześniej podanych przypadkach, ochroniarz ma prawo zwrócić uwagę i na zlecenie właściciela budynku, odmówić wstępu na jego teren. To samo dotyczy także wstępu na teren szkoły czy uczelni.

Warto jednak wspomnieć o tym, że na portierni zazwyczaj dostępne są wszystkie środki do ochrony – zarówno płyn dezynfekcyjny, jak i czyste maseczki chirurgiczne, dostępne do dyspozycji klientów, uczniów czy innych osób chcących wejść na teren budynku.

Dodatkowe uprawnienia ochrony

W 2020 roku wielu pracodawców zdecydowało się na wprowadzenie spisu osób, które wchodziły lub opuszczały dane miejsce. Rozwiązanie to budziło bardzo wiele wątpliwości w związku z przepisami RODO, okazywało się jednak przydatne w przypadku konieczności wysłania kogoś na kwarantannę w związku z kontaktem z osobą zakażoną koroną.

W lutym 2022 roku kwarantanna wynikająca z kontaktu została zniesiona, więc większość pracodawców zrezygnowała z prowadzenia wcześniej wspomnianych list. Przepisy jednak wciąż się zmieniają i aktualizują, dlatego warto śledzić informacje podawane przez Ministerstwo Zdrowia.

Recommended Posts