Czym jest patrol interwencyjny?

Czym jest patrol interwencyjny?

Czym jest patrol interwencyjny?

Patrol interwencyjny jest ochroną, która wspomaga działania wykonywane na terenie danego obiektu. Jest to element bardzo istotny w ochronie mienia i osób. Patrol interwencyjny określa grupę, która składa się z przynajmniej dwóch pracowników ochrony, którzy posiadają profesjonalny sprzęt niezbędny do realizacji powierzonych im zadań.

Patrol interwencyjny – cechy

Patrol interwencyjny składa się z pracowników, którzy są specjalnie przeszkoleni w zakresie posługiwania się bronią palną. Patrol interwencyjny rusza do akcji w sytuacji, kiedy dostaje informacje od systemów alarmowych bądź od innych pracowników ochrony, którzy informują o sytuacji zagrażającej mieniu lub życiu osób. Do interwencji dochodzi między innymi w sytuacji, kiedy zakłócony zostaje porządek, dochodzi do włamania, kradzieży, aktów wandalizmu lub napadu. Ochrona mienia umożliwiona jest poprzez sprawny system monitoringu, a także dzięki wyszkolonym pracownikom ochrony fizycznej, którzy współpracują ze służbami mundurowymi i porządkowymi. Według prawa podstawą dla patrolu interwencyjnego jest Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku, mówiąca o ochronie osób i mienia (art. 39 ust. 2; Dz. U. Z 2005 r. nr 145, poz, 1221 z późn. zm.), a także rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 roku, w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji ( Dz.U. nr 245, poz. 1462) oraz z dnia 11 grudnia 2013 roku, zmieniające wspomniane uprzednio rozporządzenie ( Dz.U. 2013, poz. 1714). Wedle tych regulacji patrol interwencyjny może posiadać pistolety oraz rewolwery o kalibrze 6 – 12 mm, również pistolety maszynowe o takim kalibrze, karabinki o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm, strzelby gładkolufowe powtarzalne o kalibrze wagominarowym 12 oraz paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10mA.

Zadania grupy interwencyjnej

Patrol interwencyjny posiada upoważnienia do stosowania środków przymusu bezpośredniego, do którego zaliczane jest używanie siły fizycznej oraz pałki służbowej do obezwładniania, skucia kajdankami, a także do zastosowania broni palnej. Zadaniem ochroniarzy działających w ramach patrolu interwencyjnego jest odpieranie zamachów, udaremnianie włamania oraz podejmowanie działania o charakterze ratowniczym. Grupa interwencyjna chroni także zagrożone osoby oraz mienie. Patrol interwencyjny posiada również upoważnienia do zatrzymywania sprawców zagrożenia oraz ochrony śladów na miejscu zdarzenia. Dodatkowo może podejmować różnego rodzaju działają, które mają na celu zabezpieczanie terenu. Do ich zadań należy również prewencja, która przejawia się poprzez patrolowanie wyznaczonego obszaru, kontrolowanie innych pracowników, a także poprzez asystowanie przy prowadzonych na terenie obiektu działaniach. Działania grup interwencyjnych są kluczowym elementem w ochronie osób i mienia. Grupy interwencyjne dbają o bezpieczeństwo, są odpowiednio wyszkolone i szybko reagują w sytuacjach zagrażających.

Recommended Posts