Co to jest SUFO?

SUFO

Ochrona osób i mienia, to definicje znane powszechnie. Wielu klientów potrzebuje jednak profesjonalnej i kompetentnej agencji ochroniarskiej. Dla osób z takimi potrzebami na rynku istnieją specjalne agencje. Funkcjonują specjalne formacje, które mają na celu wewnętrzną ochronę mienia. Jedną z takich formacji jest SUFO. Czym dokładnie jest i jakie pełni funkcje? Jaka ustawa reguluje prawa i obowiązki SUFO? Kto może je tworzyć i jakie warunki należy spełniać?

Czym jest SUFO?

SUFO, to specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne. Te wewnętrzne służby ochrony powstały na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia z 1997 roku, a także prywatne przedsiębiorstwa, które uzyskały koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej z zakresu usług ochrony osób i mienia oraz pozwolenie na broń palną wydanego na okaziciela. Tego typu dokument wydaje się na podstawie innych przepisów. Funkcjonowanie SUFO kontroluje Komendant Główny Policji. Dane, które przedstawia Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji w Polsce istnieje 869 jednostek SUFO. SUFO pełniąc funkcje ochronne osób i mienia ma obowiązek współpracować z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażą miejską. Jeśli szukasz firmy ochroniarskiej, to ochrona z Łodzi dojedzie wszędzie tam, gdzie jej potrzebujesz.

Jaką funkcję pełni jednostka SUFO?

Według wyżej wymienionej Ustawy wewnętrzne służby ochrony SUFO pełnią określone funkcję. Do tych funkcji należą:

  • ochrona mienia na terenie chronionego obszaru i obiektu
  • konwojowanie mienia
  • ochrona ważnych urządzeń, które zlokalizowane są poza granicami chronionego terenu i obiektu
  • realizacja zadań zawartych w planie ochrony danej instytucji

Zadania SUFO, w przeciwieństwie do podstawowych funkcji jakie pełni niekwalifikowany pracownik agencji ochrony osób i mienia, mogą być realizowane tylko i wyłącznie przez kwalifikowanych pracowników ochrony.
Szukasz wykwalifikowanej kadry ochroniarskiej? Zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami w tym zakresie: https://magnumochrona.pl/uslugi/specjalistyczne-uslugi-ochrony/

Jakie uprawnienia mają pracownicy SUFO w agencji ochrony osób i mienia?

Działania jakie podejmuje SUFO oraz to jak funkcjonuje różni się od tradycyjnych firm. Do obowiązków pracowników SUFO należy głównie ochrona obiektów i konwojowanie, czyli specjalnym sposobem ochrony osób i mienia. W praktyce przyjęło się, że przez SUFO muszą być obsługiwane podmioty podlegające obowiązkowej ochronie. Właściciel czy przedstawiciel obiektu powinien mieć świadomość co do obowiązkowego lub nieobowiązkowego charakteru ochrony jego obiektu. Dokładne informacje na ten temat powinny być zapisane w planie ochrony obiektu. Zadania jakie należą do ochrony mogą wypełniać tylko osoby, które zostały wpisane na specjalną listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Zmotoryzowany patrol obsługujący obiekt, który podlega obowiązkowej ochronie powinien składać się z co najmniej dwóch kwalifikowanych oraz uzbrojonych pracowników ochrony. Główne prawa, jakie posiadają pracownicy działający w ramach specjalistycznej formacji SUFO, to:

  • legitymowanie osób wchodzących na chroniony teren
  • ujmowanie osób na terenie chronionego obiektu
  • stosowanie środków przymusu bezpośredniego, także stosowanie siły fizycznej
  • posiadanie oraz używanie w razie potrzeby, broni palnej
  • mają obowiązek współpracy z innymi jednostkami takimi jak Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, Obrona Cywilna
  • stosowanie środków przymusu bezpośredniego, takich jak: pałka, kajdanki, gaz obezwładniająco-paraliżujący, paralizator itp.

Recommended Posts