Monitoring GPS w ochronie mienia ruchomego

System monitoringu GPS używany jest zazwyczaj w firmach transportowych i handlowych. Monitoring GPS jest systemem, który umożliwia kontrolowanie, a także monitorowanie aktualnej lokalizacji pojazdy. Wszystko dzieje się za pomocą dyskretnego lokalizatora, który przesyła sygnał do aplikacji w telefonie. Firmy transportowe wykorzystują takie rozwiązanie i montują monitoring GPS w pojazdach pracowników. Aplikacja umożliwia przedsiębiorcy stały podgląd na swoją flotę samochodową. Dużą zaletą jest, że taki monitoring obejmuje nie tylko teren kraju, ale cała Europę oraz wszystkie kontynenty.

Monitoring GPS – zalety

Kontrola wszystkich pojazdów jakie wchodzą w posiadanie przedsiębiorców handlowych i transportowych ułatwia życie. Każdy nieuczciwy pracownik bardzo szybko się ujawni, dzięki systemowi monitoringu GPS. Niejednokrotnie każdy z przedsiębiorców nadział się na osobę, która kosztem firmy chciała uzyskać jakieś korzyści materialne. Monitoring GPS daje możliwość kontrolowania prędkości z jaką porusza się pojazd, a także mierzy czas postoju pojazdu. Tego typu funkcje są bardzo pomocne dla pracodawcy, do zweryfikowania jakości pracy swojego pracownika. W sytuacji, kiedy pojazd zostanie skradziony, system monitoringu GPS to świetne rozwiązanie. Dzięki niemu bardzo szybko będzie można namierzyć złodzieja. Nawet w przypadku aut firmowych taka opcja sprawdza się bardzo dobrze. Przede wszystkim policja może działać znacznie szybciej. Lokalizator bez problemu pokazuje drogę jaką przejechano samochodem oraz dokładnie wyznacza miejsce, w którym aktualnie znajduje się samochód.

Niektórzy mogą mieć zastrzeżenia co do korzystania z tego typu rozwiązania. Dane geolokalizacyjne są danymi osobowymi, ponieważ poprzez lokalizacje i dane można namierzyć konkretną osobę. Monitoring GPS ma zbierać dane jedynie podczas pracy. Śledzenie czy nadzór pracownika poza godzinami jest zabroniony. Pracodawca może dostosowywać się do Kodeksu Pracy, ale co zrobić żeby nie śledzić pracownika w trakcie przerwy lub po godzinach pracy? Technologia monitoringu GPS na szczęście posiada opcję trybu służbowego i trybu prywatnego.

Closeup shot of modern smartphone with GPS application showing map of city

Kiedy warto zaopatrzyć się w monitoring GPS?

Monitoring GPS stosowany jest zazwyczaj w firmach transportowych. Posiadając taką działalność warto zaopatrzyć się w taki system, ponieważ posiadając flotę samochodów szybko może wypaść nam ona poza kontrolę. Monitoring GPS pozwala przedsiębiorcy na stałą kontrolę lokalizacji danego samochodu. Korzystają z nich firmy transportowe, dystrybucyjne i handlowe, które inwestują w dużą ilość samochodów i innych pojazdów często mogą liczyć na sporą zniżkę u firm, które zajmują się montowaniem monitoringów w pojazdach. Zanim jednak założymy monitoring GPS w danym pojeździe musimy uzyskać zgodę od pracownika, ale tylko wtedy kiedy monitoring ma działać przez całą dobę, czyli poza godzinami pracy oraz w przerwach, ponieważ może naruszać to jego prywatność. Jeśli monitoring działa jedynie podczas pracy, zgoda pracownika nie jest wymagana.

Magnum Ochrona Łódź – zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami.

Konwojowanie – czyli bezpieczne przewożenie gotówki

Współcześnie systemy finansowe obecnie opierają się głównie na obrocie bezgotówkowym oraz bankowości elektronicznej. Mimo tego duża część transakcji w dalszym ciągu przebiega za pomocą gotówki. Gotówkę przedsiębiorstwa zazwyczaj deponują w banku, a także transportuje ją np. z poszczególnych oddziałów firmy do głównej siedziby firmy. Wiele firm oferuje swoje usługi, takie jak konwojowanie, a także inkaso, które pomagają w takich sytuacjach w bezpieczny sposób, zgodny z przepisami prawa.

Na czym polega konwojowanie?

Konwojowanie jest usługą, która polega na przewożeniu gotówki, papierów wartościowych, a także wielu innych przedmiotów wysokiej wartości, które są pod specjalnym nadzorem przez wykwalifikowanych pracowników ochrony. Konwojenci są osobami, które są specjalistycznie przeszkolone, posiadają umiejętności analizowania i przewidywania potencjalnych zagrożeń. Takie osoby dysponują również odpowiednim sprzętem, takim jak: broń palna, hełmy, kamizelki kuloodporne, a także środki łączności radiowej. Pojazdy jakie są wykorzystywane do konwojowania są specjalnie do tego przystosowane. Muszą posiadać specjalne certyfikaty oraz atesty, a do tego są wyposażone w dodatkowe systemy lokalizacji GPS. Firmy, które świadczą usługi konwojowania muszą mieć wykupione polisy, które chronią je na wypadek rabunku przesyłki transportowej. Konwój realizowany jest w asyście zleceniobiorcy lub osoby, którą wyznaczył np. kasjerki, w jej dyspozycji pozostaje transportowana gotówka lub inne wartości pieniężne.

Konwojowanie – przepisy prawa

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 września 2010 roku reguluje kwestię konwojowania wartości pieniężnych. Reguluje ono wymagania w sprawie ochrony wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców oraz inne jednostki organizacyjne. Za wartości pieniężne uznawana jest gotówka, papiery wartościowe, a także dokumenty zastępujące ją w obrocie, takie jak kamienie szlachetne, perły, metale, złoto, srebro oraz wyroby zrobione z tych surowców. Rozporządzenie mówi o tym, że za transport wartości pieniężnych uchodzi każde jego przewożenie, przenoszenie ich poza obiekt, który należy do przedsiębiorcy bądź innej jednostki organizacyjnej. Transport musi być zabezpieczony w odpowiedni sposób do danej sytuacji.

Gold bars stacked in open safe

Specyfika inkaso

Inkaso to nic innego jak prostsza forma chronionego transportu przesyłki. Podczas przewozu gotówki nie bierze udziału żaden z upoważnionych przez zleceniodawcę pracownik. Gotówka jest odbierana poprzez okazanie pokwitowania w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę np. w siedzibie firmy lub punkcie handlowym, który należy do firm, następnie jest przewożona i przekazana przez konwojentów do wskazanego banku. Inkaso przez swoją wygodę wykorzystywane jest zazwyczaj przez obsługę hurtowni, stacje paliw, sieci handlowe i usługowe oraz przez pojedyncze punkty przyjmujące płatność gotówką. Inkaso jest najczęściej realizowaną usługą konwojowania.

Magnum Ochrona Łódź – zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami.