Konwojowanie – czyli bezpieczne przewożenie gotówki

Współcześnie systemy finansowe obecnie opierają się głównie na obrocie bezgotówkowym oraz bankowości elektronicznej. Mimo tego duża część transakcji w dalszym ciągu przebiega za pomocą gotówki. Gotówkę przedsiębiorstwa zazwyczaj deponują w banku, a także transportuje ją np. z poszczególnych oddziałów firmy do głównej siedziby firmy. Wiele firm oferuje swoje usługi, takie jak konwojowanie, a także inkaso, które pomagają w takich sytuacjach w bezpieczny sposób, zgodny z przepisami prawa.

Na czym polega konwojowanie?

Konwojowanie jest usługą, która polega na przewożeniu gotówki, papierów wartościowych, a także wielu innych przedmiotów wysokiej wartości, które są pod specjalnym nadzorem przez wykwalifikowanych pracowników ochrony. Konwojenci są osobami, które są specjalistycznie przeszkolone, posiadają umiejętności analizowania i przewidywania potencjalnych zagrożeń. Takie osoby dysponują również odpowiednim sprzętem, takim jak: broń palna, hełmy, kamizelki kuloodporne, a także środki łączności radiowej. Pojazdy jakie są wykorzystywane do konwojowania są specjalnie do tego przystosowane. Muszą posiadać specjalne certyfikaty oraz atesty, a do tego są wyposażone w dodatkowe systemy lokalizacji GPS. Firmy, które świadczą usługi konwojowania muszą mieć wykupione polisy, które chronią je na wypadek rabunku przesyłki transportowej. Konwój realizowany jest w asyście zleceniobiorcy lub osoby, którą wyznaczył np. kasjerki, w jej dyspozycji pozostaje transportowana gotówka lub inne wartości pieniężne.

Konwojowanie – przepisy prawa

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 września 2010 roku reguluje kwestię konwojowania wartości pieniężnych. Reguluje ono wymagania w sprawie ochrony wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców oraz inne jednostki organizacyjne. Za wartości pieniężne uznawana jest gotówka, papiery wartościowe, a także dokumenty zastępujące ją w obrocie, takie jak kamienie szlachetne, perły, metale, złoto, srebro oraz wyroby zrobione z tych surowców. Rozporządzenie mówi o tym, że za transport wartości pieniężnych uchodzi każde jego przewożenie, przenoszenie ich poza obiekt, który należy do przedsiębiorcy bądź innej jednostki organizacyjnej. Transport musi być zabezpieczony w odpowiedni sposób do danej sytuacji.

Gold bars stacked in open safe

Specyfika inkaso

Inkaso to nic innego jak prostsza forma chronionego transportu przesyłki. Podczas przewozu gotówki nie bierze udziału żaden z upoważnionych przez zleceniodawcę pracownik. Gotówka jest odbierana poprzez okazanie pokwitowania w miejscu wskazanym przez zleceniodawcę np. w siedzibie firmy lub punkcie handlowym, który należy do firm, następnie jest przewożona i przekazana przez konwojentów do wskazanego banku. Inkaso przez swoją wygodę wykorzystywane jest zazwyczaj przez obsługę hurtowni, stacje paliw, sieci handlowe i usługowe oraz przez pojedyncze punkty przyjmujące płatność gotówką. Inkaso jest najczęściej realizowaną usługą konwojowania.

Magnum Ochrona Łódź – zapraszamy do zapoznania się z naszymi usługami.

Recommended Posts