Ochrona osiedla – na czym polega?

Ochrona osiedla – na czym polega?

Ochrona osiedla – na czym polega?

W latach 90-tych zaczęły pojawiać się ogrodzenia wokół osiedla oraz ochroniarz przy bramie. Tego typu osiedla zaczęły uchodzić za elitarne i bardzo bezpieczne miejsca zamieszkania. Zaczęło powstawać ich coraz więcej i jest tak do dziś. Zdecydowanie zmienia się podejście ludzi do takich osiedli, dlatego stają się one coraz większą normą. Potocznie, bardzo często słyszy się nie do końca zgodne z prawdą określenie. Nazywa się je więzieniami przez to, że ich mieszkańcy są chronieni przez całą dobę i odizolowani.

Jak należy chronić osiedla?

Ochrona osiedla leży w rękach zarządcy. Musi on w odpowiedni sposób zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców chronionego osiedla. Bezpieczeństwo zapewnić może stała jak i również doraźna ochrona fizyczna. Stosowane są także nowoczesne technologie prewencyjne lub monitoring. Na zwiększenie bezpieczeństwa wpływa również odpowiednie oświetlenie oraz zaprojektowanie terenów zielonych. Wiele domów posiada domofony, zapewniają stały kontakt z ochroniarzami oraz posiadają telefony alarmowe. Duży wpływ na bezpieczeństwo mają odpowiednio oświetlone wejścia do klatek schodowych, a także oświetlenie podwórek.

Systemy wykorzystywane do ochrony osiedla

Do ochrony osiedli wykorzystywane są różnego rodzaju systemy i techniki. Oto kilka z nich:

  • ochrona stacjonarna – jest to indywidualny system ochrony, który przystosowany jest odpowiednio do rodzaju chronionego obiektu. Podstawą stworzenia takiej ochrony, jest określenie konkretnych procedur ochrony opierając się na wizji terenu obiektu i wyodrębniając na nim konkretne strefy bezpieczeństwa. Należy zidentyfikować zagrożenia i używać procedur, które będą skutecznie je eliminować. System ochrony stacjonarnej polega na tym, że obiekt jest przez cały czas strzeżony przez pracowników firmy ochroniarskiej i patrolują oni takie obiekty jak bloki i całe osiedla, pilnując bezpieczeństwa osób i mienia. Ochroniarze są wyposażeni w specjalne uniformy, które dostosowane są do specyfiki chronionego obiektu. Stosują oni odpowiednie systemy łączności, po to aby w razie konieczności szybko się ze sobą połączyć i zorganizować do działania.
  • Nadzór kamer – w ochronie bloków oraz osiedli wykorzystywane są nowoczesne kamery, które przesyłają dane przez technologię IP. Tego typu instalacja sygnałowa bazuje na istniejącej już sieci teleinformatycznej budynku, a do podglądu ma dostęp każdy komputer połączony z internetem. Dzięki temu podgląd mogą mieć nie tylko pracownicy służby, ale także mieszkańcy osiedla. Kamery w których wykorzystywany jest system monitorowania znacznie różnią się prędkością transmitowanego obrazu oraz rozdzielczością. Takie systemy pozwalają również na funkcję wykrywania ruchu. Takie kamery są zazwyczaj niewielkie, przez co dobrze komponują się z otoczeniem i nie są aż tak widoczne.
  • Wideofony – stosowane są zazwyczaj w budynkach wielorodzinnych. Wyposażone są w przyciski dotykowe, które umożliwiają obsługę ikon na ekranie jednym dotknięciem. Funkcje jakie posiada to przyjmowanie rozmów, dezaktywacja dzwonka oraz otwieranie drzwi. W najnowszych rozwiązaniach wideofonów stawia się na ich wysoką czułość, dzięki której osoby dzwoniące nie muszą być bardzo blisko domofonu. Wideofony, które zamontowane są w blokach i na osiedlach połączone są z innymi urządzeniami inteligentnego budynku i wymieniają między sobą dane, za pomocą np. magistrali KNX/EIB. Coraz częściej spotykane są urządzenia, które wykorzystują technologię biometryczne i działają w oparciu o linie papilarne. Niektóre z nich współpracują także z czytnikami z kart zbliżeniowych.

Chronione osiedla i bloki, to coraz bardziej popularne rozwiązania. Coraz większa ilość osób decyduje się na tego typu miejsca zamieszkania ze względu na zapewnianie całodobowej ochrony i gwarancję bezpieczeństwa.

Czym jest patrol interwencyjny?

Czym jest patrol interwencyjny?

Czym jest patrol interwencyjny?

Patrol interwencyjny jest ochroną, która wspomaga działania wykonywane na terenie danego obiektu. Jest to element bardzo istotny w ochronie mienia i osób. Patrol interwencyjny określa grupę, która składa się z przynajmniej dwóch pracowników ochrony, którzy posiadają profesjonalny sprzęt niezbędny do realizacji powierzonych im zadań.

Patrol interwencyjny – cechy

Patrol interwencyjny składa się z pracowników, którzy są specjalnie przeszkoleni w zakresie posługiwania się bronią palną. Patrol interwencyjny rusza do akcji w sytuacji, kiedy dostaje informacje od systemów alarmowych bądź od innych pracowników ochrony, którzy informują o sytuacji zagrażającej mieniu lub życiu osób. Do interwencji dochodzi między innymi w sytuacji, kiedy zakłócony zostaje porządek, dochodzi do włamania, kradzieży, aktów wandalizmu lub napadu. Ochrona mienia umożliwiona jest poprzez sprawny system monitoringu, a także dzięki wyszkolonym pracownikom ochrony fizycznej, którzy współpracują ze służbami mundurowymi i porządkowymi. Według prawa podstawą dla patrolu interwencyjnego jest Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 roku, mówiąca o ochronie osób i mienia (art. 39 ust. 2; Dz. U. Z 2005 r. nr 145, poz, 1221 z późn. zm.), a także rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 roku, w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji ( Dz.U. nr 245, poz. 1462) oraz z dnia 11 grudnia 2013 roku, zmieniające wspomniane uprzednio rozporządzenie ( Dz.U. 2013, poz. 1714). Wedle tych regulacji patrol interwencyjny może posiadać pistolety oraz rewolwery o kalibrze 6 – 12 mm, również pistolety maszynowe o takim kalibrze, karabinki o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm, strzelby gładkolufowe powtarzalne o kalibrze wagominarowym 12 oraz paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10mA.

Zadania grupy interwencyjnej

Patrol interwencyjny posiada upoważnienia do stosowania środków przymusu bezpośredniego, do którego zaliczane jest używanie siły fizycznej oraz pałki służbowej do obezwładniania, skucia kajdankami, a także do zastosowania broni palnej. Zadaniem ochroniarzy działających w ramach patrolu interwencyjnego jest odpieranie zamachów, udaremnianie włamania oraz podejmowanie działania o charakterze ratowniczym. Grupa interwencyjna chroni także zagrożone osoby oraz mienie. Patrol interwencyjny posiada również upoważnienia do zatrzymywania sprawców zagrożenia oraz ochrony śladów na miejscu zdarzenia. Dodatkowo może podejmować różnego rodzaju działają, które mają na celu zabezpieczanie terenu. Do ich zadań należy również prewencja, która przejawia się poprzez patrolowanie wyznaczonego obszaru, kontrolowanie innych pracowników, a także poprzez asystowanie przy prowadzonych na terenie obiektu działaniach. Działania grup interwencyjnych są kluczowym elementem w ochronie osób i mienia. Grupy interwencyjne dbają o bezpieczeństwo, są odpowiednio wyszkolone i szybko reagują w sytuacjach zagrażających.