Skip to content

Usługi

Nad właściwym sposobem wykonywania usług czuwa profesjonalna kadra menadżerska posiadająca odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe oraz poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Nasze usługi

uslugi-ochronafizyczna

Ochrona fizyczna​

obiektów, terenów i obszarów, osób, parkingów, wystaw, targów i pokazów, z systemem całodobowej kontroli pracowników ochrony

uslugi-konwojowanie

Konwojowanie wartości pieniężnych

odparcie czynnej napaści i zamachu na chronione mienie

uslugi-monitoring

Monitoring i ochrona elektroniczna

systematyczna kontrola i obchody chronionych obiektów

uslugi-zabezpieczniatechniczne

Zabezpieczenia techniczne

z wykorzystaniem systemów wspomagania elektronicznego – telewizja przemysłowa i monitoring

doradztwo

Doradztwo i obsługa firmy

w zakresie planów ochrony i zabezpieczeń

Male bodyguard uses security earpiece outdoors, professional communication tools. Guarding is a risky profession. Guard in suit and sunglasses

Specjalistyczne usługi ochrony

obszarów, obiektów i urządzeń będących w ewidencji prowadzonej przez Wojewodów, realizowane przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO)

park

Utrzymywanie czystości

konserwacja terenów zielonych

W celu stałego podnoszenia umiejętności zawodowych oraz wiedzy wynikającej z nowelizacji przepisów, agenci ochrony
KBO MAGNUM systematycznie uczestniczą w kursach i szkoleniach w zakresie zagadnień ochrony osób, mienia i informacji.